SPEED-DEGREE.COM, ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิการศึกษา

image9

About us.

 

ทีมงาน Speed-degree.com

ทางเราไม่รับทำวุฒิการศึกษาที่ไม่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการเนืองจาก ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทีมงานของเราได้ดำเนินการด้านนี้มากว่า5ปี โดยท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรา"ไม่รับเงินล่วงหน้าทุกกรณี"เอกสารทั้งหมดที่ทีมงานเราดำเนินการสามารถตรวจสอบได้โดยตรงจากทางกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยจึงมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน ไม่ว่าท่านจะนำไปสมัครงาน  ศึกษาต่อ หรือปรับเลือนตำแหน่งท่านจึงสามารถไว้วางใจได้100% เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องกาาร ที่จะใช้วุฒิการศึกษาในการ ศึกษาต่อ สมัครงาน หรือใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง โดยวุฒิการศึกษาของเราต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ       ประมาณ  3-5วัน เนื่องจากมีขั้นตอนในการทำงานต้องนำเอกสารเข้าระบบ เพราะวุฒิการศึกษาของเราเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาลัยออกให้โดยตรง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทั้งทางเว็บไซต์ของมหาลัย และทางเราไม่รับชำระเงินก่อนในทุกกรณี ท่านจะต้องได้รับรูปตัวอย่างวุฒิของตนเองและเอกสารก่อนเท่านั้น ท่านจึงมั่นใจได้100%ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางเราดำเนินการด้วยคณาจารณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะเวลามานานกว่า5ปี ไม่เคยมีปัญหาใดๆแน่นอน ท่านสามารถเทียบโอนได้ ในกรณีที่ท่านไม่จบการศึกษาท่านสามารถปรึกษาเราก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่รับชำระเงินก่อนในทุกกรณี ชำระเมือรับของเท่านั้น!ไม่มีมัดจำ     มั่นใจได้แน่นอน!! ............................... speed-degree,ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิ,ซื้อวุฒิจบโดยสถาบันการศึกษา การสำเร็จการศึกษา ขายวุฒิการศึกษา

image10

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เอกสารที่ต้องใช้

  • - สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - รูปถ่ายหน้าตร2 นิ้ว (ปตรี ต้องเป็นรูปชุดครุย)
  • - เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล
  • ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันครับ

แสกนส่งมาที่ Speed-degree@hotmail.comครับ

ไม่มีมัดจำครับ เอกสารเสร็จจะส่งตัวอย่างให้ดูทางไลน์นะครับ และทำการชำระเงินพร้อมถ่ายรูปสลิปการชำระมายืนยัน เมื่อชำระเสร็จพี่จะขอที่อยู่เพื่อจัดส่งems. ครับ

Web : www.Speed-degree.com

ID Line:   speedegree

.............................................................

 speed-degree,ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิ,ซื้อวุฒิจบโดยสถาบันการศึกษา ,ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิ,วุฒิการศึกษาเพื่อเรียนต่อ           และสมัครงาน 

ารสำเร็จการศึกษา ขายวุฒิการศึกษา

image11

ยินดีให้คำปรึกษา


 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการีที่จะใช้วุฒิ
การศึกษาต่อ ทั้งยังสมัครงาน ได้ทั้งรัฐและเอกชน หรือใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่งในการทำงานโดยวุฒิการศึกษาของเราต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ3-5วัน เนื่องจากมีขั้นตอนในการทำงานต้องนำเอกสารเข้าระบบ เพราะวุฒิการศึกษาของเราเป็น
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาลัยออกให้โดยตรง
โดยท่านไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทั้งทางเว็บไซต์ของมหาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินการต่างๆ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางเราดำเนินการด้านนี้โดยตรงไม่เคยมีปัญหาใดๆท่านสามารถเทียบโอนได้ ในกรณีที่ท่านไม่จบการศึกษา
สามารถช่วยให้จบในกรณีที่เหลือไม่กี่ตัว
ท่านสามารถปรึกษาเราก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...............................

 speed-degree,ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิ,ซื้อวุฒิจบโดยสถาบันการศึกษา ซื้อ วุฒิ จริง รับ ทำ วุฒิ การศึกษา,

เว็บอันดับ 1 ในการดำเนินการทำวุฒิการศึกษา SPEED-DEGREE.COM ซื้อวุฒิ,ขายวุฒิ

ติดต่อ-สอบถาม

image12
image13
image14